HAKKINDA

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
 
Tarihçe
Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümüne bağlı olarak açılmış bulunan İngilizce Öğretmenliği programında 2015-2016 öğretim yılında 40 kişilik kontenjan ile lisans düzeyinde öğretime başlanmıştır. İstikrarlı bir şekilde büyümesini sürdüren bölümümüz eğitim öğretim faaliyetlerini Akçakoca yolu Merkez Konuralp yerleşkesinde sürdürmektedir. Bölümde 5 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Araştırma Görevlisi ve 120 öğrenci bulunmaktadır.
Vizyon
Yabancı Diller Eğitimi Bölümünü, yabancı dil eğitimi ve yabancı dil öğretmeni yetiştirme konusunda akademik altyapının istikrarlı bir şekilde geliştirilmesi suretiyle gerek ulusal gerek uluslararası alanlarda, lisans ve lisansüstü düzeyde yüksek standartlara sahip seçkin bir kurum haline getirmektir.
Misyon
Bölümümüz İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında sunulan İngilizce Öğretmenliği programı ile ülkemizin İngilizce Öğretmeni ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunulması; öğretmen adaylarının İngilizce öğretiminde ihtiyaç duyacakları alan bilgisine sahip, en çağdaş yabancı dil öğretim yöntemlerini bilen, sahip oldukları mesleki bilgilerini karşılaştıkları ülke koşullarına uyarlayabilen öğretmenler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir.
 
Department of Foreign Language Education
English Language Education
 
About the Department
Düzce University, Education Faculty, Department of Foreign Language Education offers a B. A. program in English Language Education. The English Language Education program started undergraduate education in 2015-2016 educational year with 40 students. Currently 120 students resume their education with 5 Assistant Professors and 1 Research Assistant. The department is steadily growing, and continues education in Düzce University Konuralp Campus, Konuralp, DÜZCE, TR.
Vision
The department aims to improve academic facilities in foreign language education and English Language Education to offer undergraduate and graduate education at high standards to become an internationally recognized institution, as well as offering English Language Teacher education nationally.
Mission
English Language Education offered in the Department of Foreign Language Teaching is mainly designed to meet the needs for English Language Teachers in the country. Providing English language teachers with opportunities to be equipped with the field knowledge necessary for English language teaching, knowledge of contemporary methodological and educational applications, with the ability to adapt their professional skills to real life situations they are likely to encounter in the future are among the priorities of the department.

DERS İÇERİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ