İngilizce Hazırlık Sınıfı ve Sınavlar Hk. Yeni Kayıt Öğrencilerimizin Dikkatine!

08 Eyl

  • Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi ABD
  • Tüm Duyurular

İngilizce Hazırlık Sınıfı Tanışma, Bilgilendirme Toplantıları Uzaktan Görüntülü 5.10.2020 14.00 İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin katılacağı oturum. Öğrencilere Bölümleri ve İngilizce Hazırlık Sınıfı ve Sınavlar hakkında bilgiler verilecektir.

İngilizce Muafiyet (Yeterlik) Sınavı - 1. Aşama (Çoktan Seçmeli ve Kompozisyon Yazma - Yüz Yüze Sınav) Düzce Üniversitesi, Konuralp Yerleşkesi, Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi Derslikleri 6.10.2020 13.00 İngilizce Öğretmenliği Bölümü ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Bölümü öğrencilerinin Hazırlık Sınıfından muafiyet hakkı için bu sınava girmeleri zorunludur. İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfında öğrenim görecek öğrenciler de bu sınava girebilirler. Sınavın bu aşamasından 65 ve üzeri bir puan alanlar muafiyet hakkı için 2. aşama olan sözlü sınava girmek zorundadırlar. Sınava girmek için herhangi bir başvuruda bulunmak gerekmemektedir. Sonuçlar Yüksekokul panolarında ve www.ydy.duzce.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

İngilizce Muafiyet (Yeterlik) Sınavı - 2. Aşama (Sözlü Sınav - Uzaktan Görüntülü Sınav) Düzce Üniversitesi UZEM Sistemi Üzerinden 7.10.2020 13.00 1. Aşamadan 65 ve üzeri bir puan alanlar bu sınava girebileceklerdir. Sınavın birinci ve ikinci aşamalarından 65 ve üzeri bir puan alan öğrenciler muafiyet sınavından başarılı sayılırlar ve İngilizce Hazırlık Sınıfından muafiyet hakkı elde etmiş olurlar. Sonuçlar www.ydy.duzce.edu.tr adresinde ilan edilecektir

 HAZ-SNF-İLKHAFTA-ÇALIŞMATAKVİMİ.pdf